Rezygnacja z wycieczek jednodniowych:

Jeżeli rezerwacja nie stanowi inaczej – wyraźny opis w momencie rezerwacji. Masz prawo bez podawania powodów zrezygnować z zakupionej atrakcji na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia. Przysługuje Ci wtedy zwrot wpłaconej kwoty.

W każdym przypadku zwrot pomniejszony jest o prowizje i opłaty bankowe (5% wartości).

Anulowanie należy przesłać na adres ciao@jeziorogarda.pl podając:

  • Numer zamówienia
  • imię nazwisko
  • adres e-mail z którego było zamówienie

Niestety nie ma takiej możliwości.

Jedynym rozwiązaniem jest dokonanie właściwej rezerwacji i w przypadku zmiany decyzji rozpocząć proces rezygnacji i zwrotu ewentualnych wpłat.

Tak. Zmiany danych możesz dokonać w każdym momencie. Ważne by wiek osób pokrywał się z faktycznym założeniem rezerwacji. 

Rezygnacja i pogoda:

W skrajnych przypadkach (nagła niesprzyjająca pogoda) atrakcja może zostać przesunięta na inny termin.

Atrakcję należy potwierdzić bezpośrednio z organizatorem dzień wcześniej.

Wszelkie kontakty do osób/firm odpowiedzialnych za atrakcję otrzymasz w osobnej wiadomości zaraz po rezerwacji. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania atrakcji w przypadku niemożliwości jej wykonania lub zagrożeniu bezpieczeństwa uczestników. W przypadku anulowanej atrakcji przez organizatora, uczestnikowi przysługuje pełny zwrot wpłaconej kwoty. 

Rezygnacja z wyjazdów wielodniowych:

W przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Organizator lub pośrednik zwraca Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Organizator lub pośrednik zwraca kwotę wpłat pomniejszoną o poniesione udokumentowane koszty.

W przypadku rezygnacji uczestnictwa w wycieczce dwudniowej i dłuższej na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia następuje zwrot kosztów pomniejszony o kwotę 25 euro na poczet kosztów obsługi rezerwacji.

Przeniesienie danych i komunikacja

Istnieje możliwości zwrotu wpłaty poprzez przeniesienia praw do uczestnictwa w imprezie na dowolną osobę. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą. Należy o tym fakcie poinformować mailowo Organizatora w terminie pozwalającym na zmianę danych Uczestnika wyjazdu.

Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy podany na stronie imprezy lub kontakt@active-squad.pl.

Anulowanie wyjazdu przez organizatora

a. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku braku wymaganej ilości Uczestników (liczba podana na stronie danego Wyjazdu).
b. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o anulowaniu wyjazdu w terminie do 3 dni do daty wyjazdu.
c. W przypadku anulowania wyjazdu Uczestnikom zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty